PICAXE kompas (2)

21.09.2013 21:04

Dokončil jsem první použitelnou verzi programu (určení azimutu z hodnot magnetometru). Výpočet ATAN je udělán interpolací mezi předpočítanými hodnotami z tabulky. Kód je níže. Třeba se to někomu bude hodit. Přesnost vypadá pro mne přijatelná (lepší než cca 10°, možná i pod 5°). Náklon ale není nijak kompenzován, takže je to použitelné jen pro vodorovné povrchy (např. pro indoor soutěže jako při Robotickém dni v Praze).

#picaxe 08M2
;#no_data

; zpracování dat z I2C magnetometru HMC5883L (modul GY-271)
; C.0 - sertxd (sériový výstup k PC nebo k dalšímu PICAXE)
; C.1 - SCL (k magnetometru)
; C.2 - SDA (k magnetometru)
; C.3 - in (-- nepoužito --)
; C.4 - out (LED, připojena přes odpor cca 800 ohm k zemi nebo k + napájení)
; C.5 - serin (-- nepoužito --)
; napájení 5V (4x AA NiMH nabíjitelné akumulátory) [pro PICAXE i modul současně]
; měřený rozsah v každé ose magnetometru je cca 1200 (+-600), šum cca 30

eeprom 0, (0,6,11,17,22,27,31,35,39,42,45) ; předpočítaná tabulka úhlů (atan)

symbol xm = w0      ; měřená osa X magnetometru
symbol ym = w1      ; měřená osa Y magnetometru
symbol zm = w2      ; měřená osa Z magnetometru
symbol cas = w3     ; pro sledování změn proměnné "time"
symbol cyklu = w4    ; počítadlo cyklů (pro měření rychlosti zpracování dat)
symbol azimut = w5    ; výsledný přepočítaný azimut

symbol uhel0 = w6    ; pomocný úhel (bude to pamět zákl. azimutu po zapnutí)
symbol uhel = b14    ; výsledný úhel po výpočtu arctan
symbol uhel2 = b15    ; pomocný úhel určený z tabulky
symbol tan100 = b16   ; tangens * 100 (X / Y * 100)
symbol index = b17    ; vypočítaný index do tabulky
symbol offset = b18   ; vypočítaný posun mezi body indexu
symbol kvadrant = b19  ; kvadrant azimutu podle hodnot X a Y

symbol x = w10      ; zkalibrovaná a normalizovaná hodnota X (0 - 200)
symbol y = w11      ; zkalibrovaná a normalizovaná hodnota Y (0 - 200)
symbol z = w12      ; zkalibrovaná a normalizovaná hodnota Z (0 - 200)

setfreq m32       ; zvýšení frekvence procesoru (max. 32 MHz [8x normal])

pause 100        ; počkáme na ustálení napájení a vstupů po startu
sertxd ("PICAXE 08M2 kompas s HMC5883L",CR,LF)

hi2csetup i2cmaster, $3C, i2cfast_32, i2cbyte ; inicializace I2C na adrese 3C
hi2cout 0, ( %01010100 ) ; config A - 4 averaged, 30Hz updates, normal measurement
hi2cout 1, ( %00100000 ) ; config B - 1.3Ga gain
hi2cout 2, ( %00000000 ) ; mode - continuous conversion

sertxd ("setup OK",CR,LF)

do
 inc cyklu
 if time>cas then    ; měříme a vypisujeme po každé změně "time" (2x za sec.)
  cas = time
  hi2cin 3, ( b1,b0 , b3,b2 , b5,b4 ) ; načtení holých dat z magnetometru (x,y,z)
  xm = xm + 800 / 8  ; normalizace X do max. rozsahu 0 - 200 se středem 100
  ym = ym + 800 / 8  ; normalizace Y do max. rozsahu 0 - 200 se středem 100
  zm = zm + 800 / 8  ; normalizace Z do max. rozsahu 0 - 200 se středem 100
  x = xm
  y = 200 - ym min 0 max 200
  z = zm
  gosub atan2      ; výpočet azimutu
  sertxd ("time:",#time," azimuth:",#azimut,CR,LF)
  toggle C.4      ; kontrolní blikání LEDkou
  cyklu = 0
 endif
 ;gosub atan2      ; jen pro odhad rychlosti výpočtu
loop

atan2:
 ; výpočet azimutu podle X a Y (arcustangens a kvadrant)
 ; hodnoty X a Y musí být předem normalizovány do rozsahu 0 - 200
 ; nula je na hodnotě 100 (pro X i pro Y)
 if x>=100 then
  x = x - 100
  if y>=100 then
   y = y - 100
   kvadrant = 0
  else
   y = 100 - y
   kvadrant = 3
  endif
 else
  x = 100 - x
  if y>=100 then
   y = y - 100
   kvadrant = 1
  else
   y = 100 - y
   kvadrant = 2
  endif
 endif
 tan100 = 100
 if x>y then
  tan100 = 100 * y / x
 else if y>x then
  tan100 = 100 * x / y
 endif
 ; výpočet atan interpolací mezi dvěma předpočítanými hodnotami z tabulky (0 - 45°)
 index = tan100 / 10
 offset = tan100 % 10
 read index,uhel
 inc index
 read index,uhel2
 azimut = uhel2 - uhel * offset / 10 + uhel
 ; posun azimutu do správného kvadrantu
 if y>=x then
  azimut = 90 - azimut
 endif
 if kvadrant = 1 or kvadrant = 3 then
  azimut = kvadrant * 90 - azimut + 90
 else
  azimut = kvadrant * 90 + azimut
 endif
return